Breaking News

Latest Activities

Reviews

FaiRy


Ipagpaumanhin, na ako’y di makadadalo;
Sa inyong pagbibigkis, araw din ng patakbo.

Isa lamang paalala, ang aking habilin:
Bagong yugto, inyo nang tatahakin.

Ito'y hindi biro't, hindi rin laro;
Sa mga pagsubok, kayo’y wag susuko!

Batuhan ng palayok, sandok man o gulok,
Iyan nama’y pagdaraanan, wag lamang tutusok!

Ang paka-iiwasa’y, hampas ng dila;
Walang tumbas na sakit, daig pa ang bala!

Subalit ang dila, ito ri’y nagpapaligaya;
Basta’t alam lamang, na kayo’y magparaya! ;)

Kung inyong mararapatin, ang aking pag-imbita:
ikagagalak na kayo ri'y makita;
Ito nama'y paanyaya lamang,
kung doo’y inyong nais magpulo’t-gata!

Imaheng gawa ni #HotZerina (LaZer)

Best Wishes Faith and Ryan!

No comments:

Post a Comment

Share a space of your lane...

Enter your e-mail to receive updates from RunningAtom

Subscribe to RunningAtom

Fitness

Health

The Other Side of my Cerebro

Poetry

Short Story

Technology

Contact Form

Name

Email *

Message *

Designed By Blogger Templates